top of page
A7R02433.jpg

'Be yourself, everyone else is already taken.'

Oscar Wilde

OVER SOFIE STORMS

Als juriste geloof ik in de kracht en ontwikkeling van het recht. Ik merk dat er tegenwoordig heel wat juristen een alternatief zoeken voor het conflictmodel dat zo verankerd zit in onze maatschappij. 'Gelijk' krijgen maakt je niet noodzakelijk gelukkiger. Meer en meer juristen zoeken daarom naar verbindende oplossingen en met met mijn expertise als coach, trainer én juriste ondersteun ik hen graag op dit pad.

 

Als coach geloof ik heel sterk in de nood om mensen terug de vaardigheid bij te brengen om de dialoog met zichzelf aan te gaan. Om stil te staan bij hun eigen gedachten, emoties en  gevoelens. Ik geloof dat mensen altijd zelf het best geplaatst zijn om hun eigen leven terug in handen te nemen. 

Als mens geloof ik heel sterk in bezieling. Ik merk dat als mensen terug contact kunnen maken met met hun waarden en overtuigingen en met datgene wat hun bezielt, hun (professionele) leven hierna veel meer voldoening brengt.

In mijn werk breng ik dit alles samen en begeleid ik als consultant voornamelijk juridische professionals om te groeien in de relationele en menselijke kant van het juridische beroep zodat ze dit beroep met bezieling en vervulling kunnen blijven uitoefenen. Als trainer leer ik hen vaardigheden die hen hierin ondersteunen. Daarnaast werk ik ook als ik erkend bemiddelaar voor mensen die op een constructieve manier met hun conflict aan de slag willen gaan. 

“Everybody is a genius. But if you judge a fish by its ability to climb a tree, it will live its whole life believing that it is stupid.”

 

Albert Einstein

PROFESSIONELE ACHTERGROND

Diploma’s:

 • Licentiaat in de Rechten, Universiteit Antwerpen, 1995- 2000

 • LLM in Intellectual Property Law, Queen Mary’s & Westfield College, 2000-2001

 • Professionele coach, gecertificeerd bij Coaching & Co, 2010-2011

 • Helder Waarnemen, Open Mind, 2011-2012

 • Enneagram, november 2012

 • Erkend bemiddelaar, Mediv, 2013

  • Specialisatie familiale bemiddeling, Mediv, 2013, erkend familiaal bemiddelaar

  • Specialisatie sociale bemiddeling, Mediv, 2013, Erkend sociaal bemiddelaar

 • Collaborative Law, 2014, Nederland, Vereniging Collaborative Professionals

 • Geweldloze communicatie:

  • 2016: jaartraining

  • 2017: verdieping (dansvloeren)

  • 2018: verdiepende jaartraining (“in lightness and in depth)

  • 2019: train the trainer

  • 2021: certificatieprocess

 

Professionele ervaring:

 • Oktober 2001 – december 2004: Advocaat Brusselse balie

 • Januari 2005 – januari 2008: Jurist Federatie Belgische Magazines (Febelma, nu the Ppress) en Repropress, bestuurder in Reprobel

 • Februari 2008 – december 2010: Consultant Vialegis

 • April 2011 - heden:

  • Zelfstandig coach: begeleiden en coachen van mensen rond relationele problemen, zowel in werkcontext als privé

  • Erkend familiaal en sociaal bemiddelaar

  • Januari 2012- : samenwerking met FrahanBlondé:

   • Begeleiden van juridische beroepen (advocaten, notarissen, bedrijfsjuristen etc) in hun organisatieontwikkeling

   • Opstellen en uitrollen van HR-processen

   • Individuele coachings

   • Begeleiding van teams

   • Efficiëntieaudits in notariaten en advocatenkantoren

   • Begeleiden van associatie-gesprekken en dé-associatie

   • Bemiddeling tussen notarissen, tussen notarissen en medewerkers; tussen advocaten

  • Juni 2020 - heden: trainer RechtoVerso

 • 2014 - : Praktijkbegeleider basisopleiding bemiddeling Mediv

 • 2014- : gasttrainer MEDIV

 • 2020 - : Oprichter en trainer RechtoVerso (www.rechtoverso.be)

bottom of page