top of page
Image by Intricate Explorer

Tussen wat wordt gezegd en niet bedoeld, en wat wordt bedoeld en niet gezegd, gaat de meeste liefde verloren.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE

Ervaar je soms dat een gesprek vastloopt? Je zegt iets, maar er wordt iets helemaal anders begrepen. Alsof je elk in een andere taal praat. Of je je wil iets feitelijks zeggen, maar er komen enkel emoties uit zodat jij en je gesprekspartner compleet niet weten waarover dit nu eigenlijk gaat. Of het wordt in je eigen hoofd een soep, een chaotisch kluwen waarin je verloren loopt. Achteraf wordt het dan meestal wel helder, maar intussen heb je soms dingen gezegd die je niet wou zeggen, die niet kloppen, en die je relaties ernstig kunnen beschadigen. 

In onze cultuur zijn we grootgebracht met het idee dat als er iets mis is gelopen, er altijd een schuldige kan aangewezen worden. Onze primaire reflex is dus om ofwel iemand anders als schuldige aan te wijzen, ofwel onszelf. Met oordelen en schuld of schaamte tot gevolg. Je wordt meteen boos of klapt helemaal dicht, je gaat in de aanval of schiet in de verdediging. Dit maakt gesprekken zeer moeilijk. Niet enkel de gesprekken met anderen, maar ook jouw eigen innerlijke conversaties.

Geweldloze Communicatie opent een andere weg om te communiceren. In plaats van het 'jij tov ik' verhaal, met alle beschuldigingen en verwijten van dien, zakken we een niveau dieper naar het niveau van de behoeften. Wat heb jij eigenlijk nodig? Wat heb ik eigenlijk nodig? Hierdoor ontstaat een 'wij' verhaal en ontstaat er verbinding en een gemeenschappelijke taal waarmee het zoveel makkelijker is elkaar te begrijpen. Door deze verschuiving ontstaat er een enorme energieshift. De energie die je verloor in nodeloze discussies of innerlijke conflicten komt zo opnieuw vrij. 

Wat leer je?
 • Je wordt je bewust van de snelheid waarmee je in een oordeel schiet, zowel een oordeel over jezelf als over de andere.

 • Je leert de verantwoordelijkheid op te nemen over je eigen gevoelens. Je erkent dat jouw gevoelens 'in' jou liggen, en dus altijd iets met jou te maken hebben. Dit geeft je de kracht en de keuze om er iets aan te doen, want nu sta jij aan het roer. 

 • Je leert zien en onderscheiden wat er onder woorden verborgen zit: emoties, behoeften, gedachten, interpretaties,...   

 • Je leert latente conflicten te voorkomen en efficiëntere gesprekken te voeren zodat deze sneller het gewenste resultaat opleveren.  

 • Zo leer je heel authentiek te communiceren, zonder je in bochten te moeten wringen. 

 • Je leert ook op deze manier te luisteren naar de andere, je leert te horen of te bevragen wat er onder de woorden of onder de emotie van de andere zit, waardoor je veel meer begrip krijgt. 

 • Je leert hoe je 'moeilijke' gesprekken op een veel makkelijkere manier kan voeren.

VOOR WIE? 

Voor iedereen die:

 • op een constructieve, verbindende manier wil leren communiceren;

 • minder energie wil verliezen in conflicten met anderen;

 • verlangt naar meer zelfinzicht en minder energie wil verliezen in conflicten met zichzelf;

 • een betere relatie wenst met collega's, partner, kinderen, familie, cliënten,...

 • ten volle verantwoordelijkheid wil nemen over zijn of haar gesprekken.

 • authentiek wil communiceren met evenveel respect voor zichzelf als voor de andere.

Every criticism, judgment, diagnosis, and expression of anger is the tragic expression of an unmet need.

GEWELDLOZE COMMUNICATIE TRAININGEN

Tweedaagse Basistraining Geweldloze Communicatie

 

PROGRAMMA

In deze tweedaagse training krijg je inzicht in het model en de stappen van Geweldloze Communicatie. Je leert wat wel en wat niet werkt, je krijgt diverse toepassingsmogelijkheden aangereikt en zet het model om in de praktijk door te oefenen met je eigen voorbeelden.

 

Op het einde van deze training ken je het model van Geweldloze Communicatie en kan je de stappen ervan toepassen in je eigen (professionele) leven. Je hebt genoeg tools om volop zelf aan de slag te gaan. 

Sofie-Storms-geweldloze-communicatie.jpg
bottom of page